غذاخوردن در دل جنگل در رستوران درختی

غذاخوردن در دل جنگل در رستوران درختی
آشپزی :

شاید برای بسیاری از مردم در ارتفاع عجیب باشد، اما اگر این ارتفاع بالای درخت ها و با منظره زیبای جنگل باشد چرا که نه؟

شاید برای بسیاری از مردم در ارتفاع عجیب باشد، اما اگر این ارتفاع بالای درخت ها و با منظره زیبای جنگل باشد چرا که نه؟

ستوران درختی داینینگ پود واقع در تایلند، شما سوار ننوی چوبی می شوید و به بالای درختان کشیده می شوید. 

در این رستوران می توانید غذا خوردن با منظره جنگل، رودخانه و حتی حیوانات جالب را تجربه کنید. 

خدمتکاران این رستوران برای آوردن سفارش های شما از زیپ لاین استفاده می کنند که هیجان بیشتری به شامتان میدهد. 

1395/9/25

فرم پاسخ

از طریق فرم زیر پیام خود را برای ما ارسال کنید

محتوای بیشتر در این بخش: